Jesteś tutaj: Start / Dane podstawowe

Dane podstawowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
ul. Kozia 3, 25-514 Kielce 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Szanowni Państwo

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), zwana dalej „ustawą zmieniającą”. Na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy zmieniającej uchylone zostały art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm, dalej zwana „ustawą zmienianą”), dotyczące wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Z uwagi na powyższe, od dnia 25 maja 2020 r. uruchamiamy procedury dotyczące przyjęć interesantów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. Przed planowaną wizytą w urzędzie zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć w siedzibie PINB dla Miasta Kielc przy ul. Koziej 3.

Zasady przyjęć w Urzędzie:

 1. Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie na konkretny dzień i godzinę (wizyta zostanie wpisana do kalendarza spotkań interesantów).
 2. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. Uwaga: W urzędach administracji publicznej dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów
 3. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Urzędzie maseczką lub przyłbicą oraz zachowanie bezpiecznej odległości min 1,5m. Osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do Urzędu.
 4. Po wejściu do budynku prosimy Państwa o zdezynfekowanie rąk płynem odkażającym z dozownika zawieszonego przy wejściu na teren Urzędu.
 5. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.

Uwaga:

 • osób nieumówionych nie przyjmujemy,
 • podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego;
 • decyzję o przyjęciu petenta podejmuje pracownik, który prowadzi sprawę;
 • przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy; wszelkie inne wyjaśnienia będą udzielane telefonicznie, pisemnie lub mailowo;
 • po uprzednim zbadaniu temperatury - tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności, będą mogły wejść do Urzędu
 • nie przyjmiemy na spotkanie w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

Informujemy również, że nadal wszelkie wnioski oraz korespondencje można składać do skrzynki przed wejściem do urzędu (I piętro), za pośrednictwem tradycyjnej poczty, bądź elektronicznie e-mailem na adres sekretariat@kielcemiasto.pinb.gov.pl

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.).

Wnioski i druki można pobrać z naszej strony

BIPRedaktor strony - Robert Wojnowski(kontakt: 41-348-03-66, e-mail: sekretariat@kielcemiasto.pinb.gov.pl

TEL. 41-348-03-66

FAX 41-348-03-66

E-MAIL sekretariat@kielcemiasto.pinb.gov.pl

WWW kielcemiasto.pinb.gov.pl

skrytka ePUAP /pinbkielcemiasto/SkrytkaESP